Services and Products
About us
Environmental Situation in Vietnam
Projects
News
Publications
Contact
Imprint
Environmental Service for Vietnam
Tiếng Việt

Giải pháp môi trường cho Việt Nam

 

Sự chuyển giao khoa học và công nghệ CHLB Đức – Việt Nam

 

enVIỆT-Consult là sự kết hợp của các công ty tư vấn kinh nghiệm hàng đầu về vấn đề môi trường Việt Nam của CHLB Đức.

 

Mục đích của Tư vấn enViệt là sự chuyển giao những công nghệ khoa học hiện đại để giúp cho Việt Nam có thể giải quyết những vấn đề thực tại về môi trường.

 

Từ năm 2004 chúng tôi đã thực hiện thành công được rất nhiều dự án về môi trường tại Việt Nam. Từ đó đã thiết lập một mạng lưới liên kết chặt chẽ bao gồm nhiều  bộ ngành liên quan với sự làm việc đầy uy tín và chất lượng.


enVIỆT-Consult cung cấp các dịch vụ về

 

- Tư vấn
- Đào tạo và hướng dẫn
- Lập kế hoạch
- Kỹ thuật (ví dụ: Lấy mẫu, phân tích)

 

trong những lĩnh vực chuyên môn như:

 

- Quản lý dữ liệu môi trường

- Ô nhiễm tồn lưu và bảo vệ đất

- Tái chế chất thải

- Thủy địa học / Thăm dò địa chất

 

 

 


Các dự án đào tạo và huấn luyện


Từ năm 2004 chúng tôi đã thường xuyên tiến hành tại Việt Nam những buổi hội nghị chuyên đề đào tạo cho nhân viên các bộ ngành Môi Trường.

 

Các buổi huấn luyện có nội dung bao hàm chủ yếu về việc cung cấp kỹ thuật quản lý môi trường, các thao tác thực tiễn và những khóa học ứng dụng phần mềm về môi trường. Ngôn ngữ giảng dạy và các tài liệu nghiên cứu đều được thực hiện bằng tiếng việt.

 

Những công nghệ và phương pháp kỹ thuật được thể hiện rõ nét qua các dự án thực tế.

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

Tại Bochum:

 

Đường Hasenwinkeler Straße 139

D-44879 Bochum

Đức


Đại diện: TS. Harald Mark

 

ĐT: +49 (0) 234 58 65 100

ĐTDĐ: +49 (0) 160/6 12 06 70

mark@enviet-consult.com

 

 

Tại Detmold:

 

Đường Walter-Bröker-Ring 17

D-32756 Detmold

Đức


Đại diện: TS. Michael Kerth

 

ĐT: +49 (0) 5231/3 08 21 - 11

Fax: +49 (0) 5231/3 08 21 - 66

kerth@enviet-consult.com

 

 

 

 
Services and ProductsAbout usEnvironmental Situation in VietnamProjectsNewsPublicationsTiếng ViệtContactImprint